O nama/ About us
NOVOSTI News
MAÈIÆI/Kittens
MUŽJACI Okeanos/males: Okeanos
MUŽJACI Vili
ŽENKE Talia/ Females Talia
ŽENKE Felicia Cicibella
ŽENKE Lucky Lola/Females Lucky Lola
ŽENKE -Luna/Females - Luna
ŽENKE Ella/ Females Ella
ŽENKE Sophie/females Sophie
ŽENKE UnaBella/Females UnaBella
ŽENKE Calypso/Females Calipso
Upoznajte rasu
Kad maèe stiže u vaš dom
Život sa svetom birmom
Maca Shop

Ljubav na prvi pogled

Zovem se Zdenka i živim sa porodicom na Novom Beogradu.Oduvek sam volela maèke i gajila one naše, obiène.Kad se pojavio internet sate sam provodila razgledajuæi sajtove o maèkama po svetu.Tako sam prvi put videla svetu birmansku maèku.Plave oèi andjela


Ljubièasto plave oèi, blag pogled tako karakteristièan za ovu rasu, skladan kontrast izmedju svilenog belog krzna i tamnih ušiju i njuške i bele "èarapice" na sve èetiri šape oèarali su me toliko da sam odmah znala da druge rase više ne postoje za mene. Godinu dana sam se dopisivala s odgajivaèima po Evropi dok u moju kuæu nije stigla Felicity(na slici).Bila je baš kao što sam je zamišljala - andjeo.Pitoma, plaha, uvek uz mene, nikad ništa nije srušila niti je ikad pokušala da ukrade nešto sa stola. Kad je uginula, posle sedam godina, mislila sam da više nikad neæu moæi da pogledam drugu maèku od tuge.Pomisao na nju i dan danas mi izmami suze u oèima.Kuæa bez maèke nije domIpak,prošlo je nekoliko godina, a svaki ljubitelj maèaka zna da je bez maèke kuæa pusta. (Kuæa bez maèke nije dom, rekao je jedan èuveni pisac).Opet sam se dala u dopisivanje s odgajivaèima i posle grdnih muka i putovanja u našu kuæu su došli prvo Kristofer iz Slovaèke, a onda i Elektra iz Danske.Oboje su bili pravi primerci svoje rase tako da nam u kuæi lepši ukras nije mogao ni da se zamisli.

Danas Birmabella gaji birme u tri doma - u mojoj kuæi i kod moje dve dobre prijateljice, Milanke Glavanoviæ i Jovane Krstiæ. Nas tri zajedno ulažemo veliku ljubav i energiju da odgajamo što lepše i što sreænije maèke.
.


 
  
 
   

Birmabella - TICA odgajivaènica

U svetu postoji više felinoloških udruženja preko kojih se organizuju izložbe, registruju odgajivaènice i vodi briga o održavanju standarda uzgoja po rasama.Naše maèke imaju originalne rodovnike iz zemalja iz kojih potièu, a u Srbiji su registrovane u okviru moje odgajivaènice, Birmabella registrovane kod globalne felinološke organizacije TICA sa sedištem u Americi.( Više o TICA na sajtu tica.org). BirmaBella je èlan lokalnog TICA kluba, Felisserbica sa sedištem u Beogradu.

Felis Serbica

Birmabella je takodje èlan sajta za odgajivaèe rasnih maèaka,
Topcatbreeders

Catteries

Birmabella TICA cattery

My name is Zdenka and I live with my family in Belgrade, Serbia. I have bred cats for all my life but when I saw birman for the first time I knew that it was the breed for the rest of my life. I have sent a lot of e-mails, traveled to Scandinavia and Hungary and finally Christopher and Electra became our new family members. After that I registered my own cattery at TICA - Birmabella. My cats have their original FIFe pedigrees and they are also registered at TICA. Birmabella is a member of our local TICA club Felis Serbica and we hold tradition longer than 15 years. Some of our best cats found their purrfect homes and help establish new catteries in Balkans and EU so we are proud to help responsible breeding and fine bloodline as we grow and spread love for this extraordinary breed.
Today, Birmabella is jointly owned cattery of Zdenka Popoviæ and Jovana Krstiæ and breed birmans with great love and energy, together with new owners of our offspring, either pets or breeding cats in couple of countries abroad. Our paramount is to maintain excellence and happiness of our cats and their lines..